PREMI 2n LLOC: NOVESFLORS

Etiquetes: Enviat per Calpurni 3 han reflexionat amb mi

Primerament la corresponent medalla:
I després el regal:

Sobre un món de colors,
pensaments.
Sobre un món de sensacions,
noves flors.

(Muntatges a partir d'imatges no identificades preses de la xarxa)