Instruccions del 2n joc.

Etiquetes: Enviat per Calpurni

Instruccions del joc.

1. El joc consisteix a encertar la paraula que identifica els personatges proposats (només una paraula).
2. Els escrits publicats i la imatge del personatge és una ajuda per a identificar-los.
3. No es pot proposar la solució fins que no es publique un escrit amb la imatge del personatge.
4. Es poden desar les respostes als comentaris.
5. Hi ha una llista en la que apareixeran les paraules proposades que no han estat encertades.
6. També hi ha una llista en la que apareixeran les paraules dels personatges encertats.
7. La llista amb les solucions ja elaborada i, com és lògic, no variarà.
8. Una classificació arreplegarà els noms dels guanyadors provisionals en temps real.
9. Els guanyadors definitius seran proclamats una vegada siga encertat el nom o el cognom de l’últim personatge.
10. Premis:???

Notes:
1. L’única finalitat del blog no és el joc, per tant es demana que als comentaris a més a més es facen sobre el contingut dels escrits.
2. Cal tenir en compte que alguns noms i /o cognoms estan escrits en la variant del Valencià central.